Overskrift 1

 

Efterkommere til Jørgen Jørgensen Wiggers

 

 

Generation nr. 1

 

1.   RGEN JØRGENSEN4 WIGGERS   (Jø RGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , Far T IL HE RMAN W IGGERS 1 XX) blev født 1691, og døde 1725.  Han giftede sig med M AREN M ARIE M ADSDATTER B ERG 18 mar 1722.  Hun blev født 1687, og døde 1738.

     

Børn af J ØRGEN W IGGERS og M AREN B ERG :

                      i.    J ØRGEN 5 W IGGERS , f. 1722; d. 08 apr 1782, Domkirken Bergen; v. B IRGITTE M ARGRETHE B ESSEL ; f. 1721; d. 1801.

2.                  ii.    K LOKKER I C HRISTIANIA M ATHIAS J ØRGENSEN W IGGERS , f. 1723; d. 1776.

                    iii.    K AREN W IGGERS , f. 1725.

 

 

Generation nr. 2

 

2.   K LOKKER I C HRISTIANIA M ATHIAS J ØRGENSEN 5 W IGGERS (J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 1723, og døde 1776.  Han giftede sig med M ARGARETHA T ORBJØRNSDATTER R ING .  Hun blev født 1724, og døde 1769.

     

Børn af M ATHIAS W IGGERS og M ARGARETHA R ING :

                      i.    M AREN 6 W IGGERS , f. 1751.

3.                  ii.    J ØRGEN W IGGERS , f. 1753.

4.                 iii.    A NNA C ATHARINA W IGGERS , f. 1754; d. 1817.

                   iv.    M ORTEN W IGGERS , f. 1756.

                    v.    K AREN C ECILIA W IGGERS , f. 1758; d. 17 okt 1819, Bergen. Norge; v. J OHAN F RIDERICH W EIDEMANN B RÜGGER .

                   vi.    M ATHIA W IGGERS , f. 1760; d. 1766.

                  vii.    C HRISTINA D OROTHEA W IGGERS , f. 1763; d. 1763.

5.              viii.    C HRISTINA D OROTHEA W IGGERS , f. 1764.

                    ix.    B IRGITHA M ARGARETHA W IGGERS , f. 1766.

 

 

Generation nr. 3

 

3.   J ØRGEN 6 W IGGERS (M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 1753.  Han giftede sig med A NNE M ARIA D ISCHLER 25 feb 1774 i Ejdsvold, Norge1, datter af J OHAN D ISCHLER og M ARIA F ILION .  Hun blev født omk. 1755 i Hurdal, Norge.

     

Børn af J ØRGEN W IGGERS og A NNE D ISCHLER :

6.                   i.    HATTEMAGER B ERTHEL M ATHIAS 7 W IGGERS , f. 1774, Hurdal, Ejdsvold Norge; d. 24 jan 1856, Nykøbing Sj. sogn, Holbæk amt.

7.                  ii.    A BELONE M ARGRETHE W IGGERS , f. 1776, Norderhov, Norge.

                    iii.    J ØRGEN C HRISTIAN F REDERIK W IGGERS , f. 1779, Vor Frue Sogn, Sokkelund herred2.

                   iv.    J ENS J ACOB B?? W IGGERS 2 , f. nov 1781, Vor Frue Sogn. Sokkelund Herred.

 

 

4.   A NNA C ATHARINA 6 W IGGERS (M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 1754, og døde 1817.  Hun giftede sig med D IDRICH A DOLPH J USTSON V ON E LY 20 nov 1774 i DK. Bergen Norge3.  Han blev født 1741, og døde 1821.

     

Barn af A NNA W IGGERS og D IDRICH V ON E LY :

                      i.    J ØRGEN W IGGERS D IDRIKSON 7 E LY , f. 1792, Hordaland Haus Ådna Haugland; d. 1857.

 

 

5.   C HRISTINA D OROTHEA 6 W IGGERS (M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 1764.  Hun giftede sig med P EDER S TENDER 10 dec 1799 i Korskirken. Bergen norge4.  Han blev født 1770, og døde 18 maj 1818 i I Hjemmet Bergen 12-31.

     

Barn af C HRISTINA W IGGERS og P EDER S TENDER :

                      i.    B EATE M ARGRETHE 7 S TENDER , f. 06 feb 1800, Bergen. Norge5.

 

 

Generation nr. 4

 

6.   HATTEMAGER B ERTHEL M ATHIAS 7 W IGGERS (J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)6 blev født 1774 i Hurdal, Ejdsvold Norge6, og døde 24 jan 1856 i Nykøbing Sj. sogn, Holbæk amt7.  Han giftede sig med (1) D ORTHEA J ACOBSDATTER 20 sep 1802 i Nykøbing Sj. sogn, Holbæk Amt8, datter af J ACOB L ARSEN og K AREN O LSDATTER .  Hun blev født 1777 i Grevinge sogn, og døde 10 jan 1840 i Nykøbing sj. Nykøbing sj. sogn9.  Han giftede sig med (2) K AREN N IELSDATTER 08 maj 1841 i Nykøbing Sj.  Sogn, Holbæk Amt10.  Hun blev født omk. 1794, og døde 01 apr 1870 i Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt11.

     

Børn af B ERTHEL W IGGERS og D ORTHEA J ACOBSDATTER :

8.                   i.    H ATTEMAGER J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , f. 25 aug 1803, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt; d. 04 aug 1881, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt.

9.                  ii.    B IRGITTE M ARGRETHE W IGGERS , f. 04 jun 1805, Nykøbing Sj. sogn holbæk amt; d. 29 sep 1883, Nykøbing Sj. Sogn holbæk amt.

10.               iii.    J ACOBINE V IGGERS , f. 21 sep 1807, Nykøbing Sj. sogn holbæk amt; d. 03 jun 1871, Helliggeist Sogn. Sokkelund herred.

11.              iv.    H ATTEMAGER M ORTEN W IGGERS , f. 03 apr 1810, nykøbing Sj. sogn holbæk amt; d. 14 jan 1866, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt.

                    v.    C HRISTIANE W IGGERS 12 , f. 20 aug 1813, Nykøbing Sj. sogn, Holbæk amt13; d. 20 aug 1818, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt14.

                   vi.    SNEDKERSVEND KBH C HRISTIAN L AURITS W IGGERS 15 , f. 08 okt 1819, Nykøbing s. Sogn Holbæk Amt15; d. 25 sep 1861, Vor Frue Sogn, Sokkelund herred16; v. K IRSTEN B ASTIAN , 19 jun 1846, Trinitatis kirke, kbh17; f. 12 nov 1820, Birkerød Sogn, Lynge-Kronborg herred Hirsholm ?18; d. (ukendt dato).

 

 

7.   A BELONE M ARGRETHE 7 W IGGERS (J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 1776 i Norderhov, Norge19.  Hun giftede sig med D ANIEL I BSEN 12 mar 1800 i Garnisonskirken. København19. 

     

Barn af A BELONE W IGGERS og D ANIEL I BSEN :

                      i.    D ANIEL 8 I BSEN , f. omk. 1800.

 

 

Generation nr. 5

 

8.   H ATTEMAGER J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS (B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)20 blev født 25 aug 1803 i Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt21, og døde 04 aug 1881 i Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt22.  Han giftede sig med A NNA C ATHRINE P EDERSDATTER 10 jun 1825 i Nykøbing Sj.  Sogn, Holbæk Amt23.  Hun blev født 18 jul 1805 i Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt24, og døde 14 mar 1883 i Nykøbing Sj. sogn holbæk amt25.

     

Børn af J ØRGEN W IGGERS og A NNA P EDERSDATTER :

12.                 i.    J OHAN P ETER 9 V IGGERS , f. 17 okt 1825, Nykøbing Sj. sogn, holbæk amt; d. 29 jan 1899, Hallebyore, Sæby Sogn, Løve Herred.

                     ii.    A NNA K IRSTINE W IGGERS 26 , f. 05 nov 1827, Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Amt27; d. 22 okt 1843, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt28.

13.               iii.    K ØBMAND H ANS C HRISTIAN W IGGERS , f. 29 okt 1829, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt; d. 25 mar 1914, Egebjerg Sogn, Holbæk Amt.

                   iv.    B IRTHE M ARIE W IGGERS 29 , f. 06 dec 1830, Nykøbing Sj. sogn, holbæk Amt29; d. 09 dec 1830, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt30.

14.               v.    S KINDHANDLER C ARL L AURITS W IGGERS , f. 25 mar 1833, Nykøbing Sj. sogn, holbæk amt; d. 13 okt 1903, Sorø Amtssygehus, Alsted herred,.

                   vi.    C AROLINE W IGGERS 31 , f. 07 jan 1835, Nykøbing Sj. sogn, holbæk amt31; d. 23 sep 1841, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt32.

                  vii.    B UNDTMAGER & RETSVIDNE L AURITS R ICARD W IGGERS 33 , f. 04 mar 1837, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt34; d. 22 maj 1904, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt35; v. A MALIE M ARGRETHE J EPPESEN , 23 okt 1880, Nykøbing Sj. kirke, Nykøbing sj. sogn; f. 12 nov 1834, Thaarup, Svendborg  Amt; d. 01 aug 1924, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt35.

15.            viii.    V ILHELM W IGGERS M IN O LDEFAR , f. 14 feb 1839, Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Amt; d. 05 apr 1916, høve by, Asnæs Sogn, holbæk Amt.

16.               ix.    D ORTHEA M ARIE W IGGERS , f. 07 mar 1841, Nykøbing Sj. sogn, Holbæk Amt; d. 06 maj 1901, Holbæk, Holbæk Amt,.

17.                x.    A NNE K IRSTINE C AROLINE W IGGERS , f. 30 nov 1843, Nykøbing Sj. sogn, holbæk amt; d. 22 maj 1926, Nykøbing Sj. Amtssygehus, Nykøbing Sj. Sogn.

 

 

9.   B IRGITTE M ARGRETHE 8 W IGGERS (B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)36 blev født 04 jun 1805 i Nykøbing Sj. sogn holbæk amt37, og døde 29 sep 1883 i Nykøbing Sj. Sogn holbæk amt38.  Hun giftede sig med S KRÆDERMESTER NYKØBING J OAKIM C HR. N IEMANN 11 jun 1824 i Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Amt39.  Han blev født 1804 i Meklenburg, og døde 06 feb 1879 i Nykøbing Sj. sogn holbæk amt40.

     

Børn af B IRGITTE W IGGERS og J OAKIM N IEMANN :

                      i.    S ØN 9 D ØDFØDT , f. 18 jan 1825, nykøbing Sj. sogn holbæk amt41; d. 18 jan 1825, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt42.

18.                ii.    L AURINE C HRISTIANE N IEMANN , f. 16 nov 1826, nykøbing Sj. sogn holbæk amt.

                    iii.    C AROLINE V ILHELMINE N IEMANN , f. 30 sep 1831, Nykøbing Sj. sogn holbæk amt43; d. 14 aug 1906, Kommunehospitalet. Skt. Jakobs Sogn.44; v. (1) S KRÆDDERMESTER N IELS P ETER O LSEN , 17 jan 1849, Nykøbing Sj. kirke, Nykøbing sj. sogn45; f. 31 maj 1819, Kalundborg46; v. (2) J ENS N ICOLAY P OLEHAU L ORENTSEN , 26 dec 1863, Trinitatis kirke, kbh47; f. 18 maj 1832, Tønder Sogn. Tønder Herred. Tønder Amt48; d. 20 okt 1890, Skt. Johannes. Sokkelund herred49.

 

 

10.   J ACOBINE 8 V IGGERS (B ERTHEL M ATHIAS 7 W IGGERS , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)50 blev født 21 sep 1807 i Nykøbing Sj. sogn holbæk amt51, og døde 03 jun 1871 i Helliggeist Sogn. Sokkelund herred52.  Hun giftede sig med L ARS J OHNSEN 25 nov 1836 i Helligånd kirke, kbh53.  Han blev født omk. 1807, og døde 22 nov 1841 i Alm. hospital. Trinitatis sogn54.

     

Børn af J ACOBINE V IGGERS og L ARS J OHNSEN :

                      i.    C ARL W ILHELM 9 J OHNSEN 55 , f. 10 apr 1837, Helligånd Sogn, Sokkelund Herred56; d. 01 jan 1847, Frederiks Hospital. Sokkelund, København57.

                     ii.    A MALIE F REDERIKKE J OHNSEN , f. omk. 1839.

19.               iii.    C IGARHANDLER F REDERIK A NTON J OHNSEN , f. 03 maj 1844, Den Kgl. fødselsstiftelse. København; d. 08 aug 1911, Gothersgade 151. skt andreas Sogn. Sokkelund Herred.  Ukendt far

 

 

11.   H ATTEMAGER M ORTEN 8 W IGGERS (B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)58 blev født 03 apr 1810 i nykøbing Sj. sogn holbæk amt59, og døde 14 jan 1866 i Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt60.  Han giftede sig med M ARIE L ARSEN 28 okt 1836 i Nykøbing Sj. kirke, Nykøbing sj. sogn, datter af S NEDKERMESTER O LSEN og B ODIL J ENSDATTER .  Hun blev født 02 maj 1810, og døde 17 jun 1891 i Nykøbing Sj.61.

     

Børn af M ORTEN W IGGERS og M ARIE L ARSEN :

                      i.    P IGE 9 D ØDFØDT , f. 29 sep 1837, Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Amt; d. 29 sep 1837, Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Amt.

20.                ii.    H ATTEMAGERMESTER BYRÅDSM. F RITS F ERDINAND W IGGERS , f. 20 dec 1839, Nykøbing Sj. sogn, holbæk Amt; d. 28 dec 1898, Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Aamt.

                    iii.    S KOLEINSPEKTØR M.M. L AURITS O TTO T HEODOR W IGGERS 62 , f. 30 mar 1844, Nykøbing Sj. sogn holbæk Amt63; d. 27 jun 1922, St. Josep Hospital; v. B ENEDICTE O THILIA L AGERTHA J ENSEN , 14 okt 1868, Værløse Sogn. Smørum Herred, KBH amt64; f. 04 sep 1843.

 

 

Generation nr. 6

 

12.   J OHAN P ETER 9 V IGGERS (J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)65 blev født 17 okt 1825 i Nykøbing Sj. sogn, holbæk amt65, og døde 29 jan 1899 i Hallebyore, Sæby Sogn, Løve Herred66.  Han giftede sig med A NE K IRSTINE S ØRENSDATTER 13 feb 1852 i Hjembæk Kirke, Hjembæk Sogn67.  Hun blev født 11 jun 1823, og døde 15 sep 1889 i Hallebyore, Sæby Sogn, Løve Herred68.

     

Børn af J OHAN V IGGERS og A NE S ØRENSDATTER :

21.                 i.    A NE M ARGRETHE K ATHRINE 10 V IGGERS , f. 02 apr 1852, Holmstrup Sogn Holbæk; d. 21 jun 1922, kallerup, Raklev Sogn. Ars Herred.

22.                ii.    P ETER C HRISTIAN W IGGERS , f. 11 maj 1854, Hjembæk, Hjembæk Sogn. Tuse Herred; d. 05 maj 1914, Lille Fuglede Sogn..

23.               iii.    C ARL J ULIUS V IGGERS , f. 12 sep 1856, Hjembæk, Hjembæk Sogn. Tuse Herred.

                   iv.    C AROLINE C HRISTINE V IGGERS 69 , f. 06 okt 1858, Hallebyore. Sæby Sogn. Løve Herred.

24.               v.    S ØREN V ALDEMAR V IGGERS , f. 15 feb 1861, Hallebyore. Sæby sogn, Løve herred,  holbæk amt; d. 27 okt 1906, Sæby sygehus. Sæby Sogn, Løve Herred.

25.              vi.    F REDERIK W ILHELM V IGGERS , f. 24 sep 1863, Hallebyore. Sæby Sogn. Løve Herred; d. 26 dec 1932, Gentofte. Kbh. Amtssygehus.

26.             vii.    W ILHELMINE M ARIE V IGGERS , f. 30 aug 1867, Hallebyore. Sæby Sogn. Løve Herred; d. 05 apr 1906, Sæby sygehus. Sæby Sogn, Løve Herred.

 

 

13.   K ØBMAND H ANS C HRISTIAN 9 W IGGERS (J ØRGEN C HRISTIAN 8 , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)70 blev født 29 okt 1829 i Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt70, og døde 25 mar 1914 i Egebjerg Sogn, Holbæk Amt71.  Han giftede sig med B IRGITTE M ARIE N IELSEN 18 jun 1859 i Odense, Sct. knud, Odense72, datter af S ØREN N IELSEN og M ETTE .  Hun blev født 13 apr 1828 i Odense, og døde 08 aug 1897 i Bråde, Egebjerg Sogn.73.

     

PlejeBarn  hos H ANS W IGGERS og B IRGITTE N IELSEN :

27.                 i.    M ETHA D ORTHEA 10 M ARTENS , f. 05 dec 1863, Odense.

 

 

14.   S KINDHANDLER C ARL L AURITS 9 W IGGERS (J ØRGEN C HRISTIAN 8 , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)74 blev født 25 mar 1833 i Nykøbing Sj. sogn, holbæk amt75, og døde 13 okt 1903 i Sorø Amtssygehus, Alsted herred,76.  Han giftede sig med A NNA M ARGRETHE K RISTINE M ARIE P OULSEN 27 mar 1858 i Pedersborg sogn, Alsted Herred, Sorø Amt77, datter af M ANDRUP P OULSEN og T RINE B ECKER .  Hun blev født 1836 i Pedersborg Sorø Amt, og døde 12 mar 1882 i Sorø Amt78.

     

Børn af C ARL W IGGERS og A NNA P OULSEN :

                      i.    A NNA C ATHRINE C HRISTINE 10 W IGGERS 79 , f. 23 jan 1859, Sorø Sogn. Alsted Herred79.

                     ii.    M ARIA F REDERIKKE W IGGERS , f. 22 apr 1862, Sorø Sogn. Alsted Herred80.

28.               iii.    V ANDVÆRKSBESTYRER/MASKINM J ØRGEN M ANDRUP P OULSEN V IGGERS , f. 16 jun 1869, Pedersborg Sorø Amt; d. 12 apr 1924, Ringsted Vandværk,.

 

 

15.   V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR (J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)81 blev født 14 feb 1839 i Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Amt82, og døde 05 apr 1916 i høve by, Asnæs Sogn, holbæk Amt83.  Han giftede sig med (1) A NDREA B ERTHINE J ENSEN 84 07 sep 1867 i Nykøbing Sj.  Sogn, Holbæk Amt85, datter af N IELS J ENSEN og B IRTHE H ANSDATTER .  Hun blev født 19 apr 1842 i Skt. Nicolai Sogn, Merløse Herred86, og døde 28 dec 1881 i Høve. Asnæs Sogn,  Ods Herred, Holbæk87.  Han giftede sig med (2) K AREN R ASMUSSEN 21 okt 1884 i Asnæs kirke, Asnæs sogn holbæk amt88.  Hun blev født 25 nov 1859 i Raklev Sogn89.

     

Børn af V ILHELM O LDEFAR og A NDREA J ENSEN :

                      i.    H ANSINE N ICOLINE 10 V IGGERS 90 , f. 27 apr 1868, Asnæs Sogn holbæk Amt90; d. 08 feb 1876, Asnæs sogn, Ods herred, Holbæk Amt91.

                     ii.    A NDREA M ARIE V ILHELMINE V IGGERS 92 , f. 23 jul 1869, Asnæs kirke, Asnæs sogn, holbæk Amt92; d. 25 nov 1925, høve by, Asnæs Sogn, holbæk Amt93.

                    iii.    A NNA K ATHRINE V IGGERS 94 , f. 16 nov 1871, Asnæs kirke, Asnæs sogn, holbæk Amt94; d. (ukendt dato); v. N IELS N IELSEN , omk. 1900, ?; f. 20 jun 1875, Sdr. Vissing Sogn. Skanderborg Amt95; d. 16 aug 1953, Høve by. Asnæs Sogn96.

29.              iv.    T HYRA F REDERIKKE C ECILIE W IGGERS , f. 30 okt 1873, Asnæs kirke, Asnæs sogn, holbæk Amt; d. 20 feb 1947, Høve by. Asnæs Sogn.

30.               v.    D AGMAR V IGGERS , f. 13 jan 1875, Høve, Asnæs kirke, Asnæs Sogn, holbæk amt; d. (ukendt dato).

31.              vi.    MALERM. OG TLF CENTRAL N IELS V IGGERS , f. 13 jul 1878, Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt; d. 22 jun 1957, Sdr. Bjert.

                  vii.    A SRID T HOMASSINE V IGGERS 97 , f. 24 apr 1880, Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt98; d. (ukendt dato).

32.            viii.    E STER M AGDALENE V IGGERS , f. 24 apr 1880, Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt; d. (ukendt dato).

                    ix.    A NDREA B ERTINE V IGGERS 99 , f. 19 dec 1881, Asnæs Sogn, Holbæk Amt100; d. 09 dec 1900, høve by, Asnæs Sogn, holbæk Amt101.

 

     

Børn af V ILHELM O LDEFAR og K AREN R ASMUSSEN :

                     x.    M ALERMESTER A AGE 10 V IGGERS 102 , f. 15 sep 1885, Asnæs sogn, Holbæk Amt103; d. 08 jul 1973, Asnæs Sogn. Odsherred; v. M ETTE K RISTINE S ØRENSEN , 28 dec 1910, Flejsborg kirke104; f. 30 nov 1886, Vester Hornum Sogn105; d. 20 apr 1964, Asnæs Sogn, Holbæk Amt106.

                    xi.    A GNES V IGGERS 107 , f. 13 nov 1887, Høve, Asnæs Sogn, Odsherred  Holbæk Amt107; d. 21 feb 1989, Nyk sj sygehus, Nykøbing sj. Sogn.

                   xii.    S ØN D ØDFØDT , f. 10 dec 1888, Asnæs sogn, Holbæk Amt108; d. 10 dec 1888, Asnæs kirke, Asnæs sogn, holbæk Amt108.

                  xiii.    D ATTER D ØDFØDT 108 , f. 17 jun 1891, Asnæs sogn, Holbæk Amt108; d. 17 jun 1891, Asnæs sogn, Holbæk Amt108.

33.             xiv.    M ARGRETHE W IGGERS , f. 17 apr 1894, Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt; d. 17 feb 1940, Høve, Asnæs kirke, Asnæs Sogn, holbæk amt.

 

 

16.   D ORTHEA M ARIE 9 W IGGERS (J ØRGEN C HRISTIAN 8 , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)109 blev født 07 mar 1841 i Nykøbing Sj. sogn, Holbæk Amt109, og døde 06 maj 1901 i Holbæk, Holbæk Amt,110.  Hun giftede sig med FISKEBLØDER, FRISKOLELÆRE H ANS J ØRGEN H ANSEN 30 okt 1877 i Asnæs kirke, Asnæs sogn holbæk amt, søn af H ANS C HRISTIAN og K IRSTINE .  Han blev født 10 dec 1847 i Obbekær, Fole Sogn, Frøs Herred, Haderslev amt111, og døde 02 jan 1921 i Holbæk, Holbæk Amt,112.

     

Børn af D ORTHEA W IGGERS og H ANS H ANSEN :

                      i.    B ØRNEHAVEBESTYRINDE H OLBÆ S IGNE V IGGERS 10 H ANSEN 113 , f. 18 sep 1878, Asnæs Sogn, Holbæk Amt113.

                     ii.    R ESERVELÆGE H ERDIS V IGGERS H ANSEN 114 , f. 04 feb 1880, Asnæs Sogn, Holbæk Amt115; d. 05 jul 1943.

                    iii.    B OGHOLDERSKE I NGRID V IGGERS H ANSEN 116 , f. 05 jul 1882, Asnæs Sogn, Holbæk Amt117.

 

 

17.   A NNE K IRSTINE C AROLINE 9 W IGGERS (J ØRGEN C HRISTIAN 8 , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)118 blev født 30 nov 1843 i Nykøbing Sj. sogn, holbæk amt118, og døde 22 maj 1926 i Nykøbing Sj. Amtssygehus, Nykøbing Sj. Sogn119.  Hun giftede sig med KØBMAND H ANS J ACOB S LOTT 23 okt 1878 i Nykøbing Sj. kirke, Nykøbing sj. sogn120, søn af C HRISTIAN S LOTT og J ACOBINE M ØLLER .  Han blev født 03 feb 1853 i bjergsted, Bregninge sogn,121, og døde 05 okt 1898 i Nykøbing Sj. Sogn Holbæk Amt122.

     

Børn af A NNE W IGGERS og H ANS S LOTT :

                      i.    DØDFØDT 10 S LOTT , f. 16 nov 1882, Bjergsted Sogn. Skippinge Herred; d. 16 nov 1882, Bjergsted Sogn. Skippinge Herred.

                     ii.    C HRISTIAN R IKARD S LOTT 123 , f. 19 apr 1884, Bjergsted Sogn, Skippinge Herred123; d. 19 apr 1884, Bjergsted Sogn, Skippinge Herred124.

 

 

18.   L AURINE C HRISTIANE 9 N IEMANN (B IRGITTE M ARGRETHE 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 16 nov 1826 i nykøbing Sj. sogn holbæk amt125.  Hun giftede sig med (1) S ADELMAGERSVEND M ATHIAS C HRISTIAN K REBS 16 jun 1850 i Vor Frelser Sogn126.  Han blev født 09 maj 1826 i Holbæk Skt. Nikololaj sogn.Merløse127, og døde 15 nov 1854 i Frederiks hospital Sogn. Sokkelund Herred128.  Hun giftede sig med (2) V ILHELM F REDERIK L UDVIG K UCKUK 16 nov 1855 i Trinitatis kirke, kbh129.  Han blev født omk. 1834.

     

Børn af L AURINE N IEMANN og M ATHIAS K REBS :

                      i.    C HRISTIAN V ILHELM N ICOLAJ 10 K REBS , f. 15 jul 1850, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred. Kbh amt130; v. C AROLINE C HRISTINE A MALIE G JÖL , 07 maj 1882, Frederiksberg Sogn131; f. 04 jun 1856, Vor Frelsers Sogn. København132.

                     ii.    J ØRGEN P ETER E MIL K REBS , f. 27 okt 1852, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred. Kbh amt133; d. 04 maj 1887, Frederiksberg Sogn. Sokkelund Herred134; v. M ATHILDE A MALIE M ARIE P AULSEN , 05 jul 1878, Frederiksberg Sogn135; f. 04 apr 1859, Frederiksberg. Sokkelund136.

34.               iii.    TYPOGRAF J ULIUS M ATHIAS C HRISTIAN K REBS , f. 24 maj 1855, Trinitatis Sogn, sokkelund Herred. Kbh amt.

 

     

Børn af L AURINE N IEMANN og V ILHELM K UCKUK :

                   iv.    W ILHELMINE D ORTHEA M ARIE 10 K UCKUCK , f. 17 sep 1856, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt137.

                    v.    W ILHELMINE M ARGRETHE K UCKUCK , f. 21 feb 1861, Trinitatis Sogn. Sokkelund herred.138.

                   vi.    W ILHELM F REDERIK L UDVIG K UCKUCK , f. 05 jul 1862, Trinitatis Sogn. Sokkelund herred.139.

 

 

19.   C IGARHANDLER F REDERIK A NTON 9 J OHNSEN (J ACOBINE 8 V IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 W IGGERS , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 03 maj 1844 i Den Kgl. fødselsstiftelse. København140, og døde 08 aug 1911 i Gothersgade 151. skt andreas Sogn. Sokkelund Herred141.  Han giftede sig med A NNA U LRIKKA V ILHELMINE G ARTHAUSEN 21 maj 1886 i Skt. Johannes Sogn. Sokkelund Herred142, datter af J OHAN G ARTHAUSEN og A DAMINE H ANSDATTER .  Hun blev født 24 mar 1866 i Viborg, og døde 14 jul 1904 i Nørrevoldgade 19. sankt Andreas. Sokkelund herred143.

     

Barn af F REDERIK J OHNSEN og A NNA G ARTHAUSEN :

                      i.    F REDERIK A LFRED 10 J OHNSEN , f. 03 mar 1887, Skt. Johannes. Sokkelund herred144.

 

 

20.   H ATTEMAGERMESTER BYRÅDSM. F RITS F ERDINAND 9 W IGGERS (M ORTEN 8 , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)145 blev født 20 dec 1839 i Nykøbing Sj. sogn, holbæk Amt146, og døde 28 dec 1898 i Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Aamt147.  Han mødte (1) B ODIL K OCK .    Han mødte (2) U KENDT .    Han giftede sig med (3) A NNE M ARIE A AGESEN 14 maj 1869 i Nykøbing Sj. kirke, Nykøbing sj. sogn148, datter af M ATHIAS A AGESEN og A NNE H ANSEN .  Hun blev født 15 jul 1836 i Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk amt149, og døde 03 jul 1910 i Nykøbing Sj. Sogn, holbæk amt150.

     

Barn af F RITS W IGGERS og B ODIL K OCK :

                      i.    F RITS F ERDINAND L UDVIG 10 K OCK 151 , f. 12 okt 1863, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, KBH amt151.

 

     

Barn af F RITS W IGGERS og U KENDT :

                     ii.    F RITS F ERDINAND 10 W IGGERS , f. 31 okt 1867, Kgl. fødselsstiftelse KBH; v. E LLEN , 03 sep 1897, Frederiksborg Slotskirke.; f. 10 okt 1866, Asminderød sogn.

 

     

Børn af F RITS W IGGERS og A NNE A AGESEN :

                    iii.    E LISE M ARTHINE 10 W IGGERS 152 , f. 20 jul 1869, Nykøbing sj. Sogn, Holbæk Amt152; d. 1950.

                   iv.    L AURA M ARIE O THILIA W IGGERS 153 , f. 13 jul 1870, Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk amt153; v. C HARLES H ANSEN , 28 aug 1899, New york.

                    v.    V ICTOR M ORTEN W IGGERS 154 , f. 24 nov 1871, Nykøbing Sj. Sogn, Holbæk Amt155; d. 14 jun 1872, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt156.

                   vi.    L OTTERIKOLLEKTRICE V ICTORIA C HRISTINE V IGGERS 157 , f. 23 jan 1873, nykøbing Sj. sogn, holbæk amt157; d. 02 mar 1922, Nakkebølle Sanatorium, Aastrup Sogn, Salling Herred158.

 

 

Generation nr. 7

 

21.   A NE M ARGRETHE K ATHRINE 10 V IGGERS (J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)159 blev født 02 apr 1852 i Holmstrup Sogn Holbæk160, og døde 21 jun 1922 i kallerup, Raklev Sogn. Ars Herred161.  Hun giftede sig med F RANTS J ØRGENSEN 08 maj 1887 i Raklev Sogn. Ars Herred162, søn af J ØRGEN H ANSEN og A NE J ENSEN .  Han blev født 16 dec 1859 i Raklev Sogn. Ars Herred163, og døde 11 dec 1937 i Lundevej 79 Kalundborg164.

     

Barn af A NE V IGGERS og F RANTS J ØRGENSEN :

35.                 i.    K ARETMAGER SVEND J OHAN W IGGERS 11 J ØRGENSEN , f. 01 jun 1893, Kallerup, Raklev Sogn. Ars Herred.

 

 

22.   P ETER C HRISTIAN 10 W IGGERS (J OHAN P ETER 9 V IGGERS , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)165 blev født 11 maj 1854 i Hjembæk, Hjembæk Sogn. Tuse Herred, og døde 05 maj 1914 i Lille Fuglede Sogn.166.  Han giftede sig med I NGER N IELSSON 1880167, datter af N IELS .  Hun blev født 15 nov 1850 i Malmøhus Len Sverige., og døde 03 nov 1914 i Sæby Sygehus. Sæby Sogn168.

     

Børn af P ETER W IGGERS og I NGER N IELSSON :

                      i.    N IELS C HRISTIAN F ERDINAND 11 V IGGERS , f. 08 jun 1881, Sæby sogn. Løve herrd169; v. A STA C HRISTENSEN , 22 maj 1915, Ll. Fuglede Sogn.170; f. 29 okt 1892, Ll. Fuglede Sogn..

                     ii.    D ØDFØDT S ØN V IGGERS , f. 22 nov 1883, Sæby Sogn. Løve Herred171; d. 22 nov 1883, Sæby Sogn. Løve Herred.

                    iii.    I NGRID M ARIE C HRISTINE W IGGERS , f. 29 maj 1890, Ll. Fuglede Sogn. Ars Herred172; d. 21 mar 1892, Ll. fuglede By. Ll. fuglede Sogn.173.

 

 

23.   C ARL J ULIUS 10 V IGGERS (J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)174 blev født 12 sep 1856 i Hjembæk, Hjembæk Sogn. Tuse Herred.  Han giftede sig med B OEL M ALMSTRØM 24 jul 1885 i Skt. Paul Sogn175.  Hun blev født i Sverige.

     

Børn af C ARL V IGGERS og B OEL M ALMSTRØM :

                      i.    C HRISTINE V ILHELMINE 11 W IGGERS , f. 09 jul 1885, Skt. Pauls Sogn. københavn amt176.

                     ii.    J OHANNE M ARIE W IGGERS , f. 25 nov 1886, Skt. Pauls Sogn. københavn amt177.

                    iii.    E LLEN M ARGRETHE C AROLINE W IGGERS , f. 09 mar 1889, Trinitatis Sogn, København amt; d. 27 aug 1892, Blegdams Hospital.178.

                   iv.    J OHAN P ETER J ULIUS W IGGERS , f. 26 nov 1890, Trinitatis Sogn. København Amt179; d. 28 maj 1892, Vognmagergade 32. Trinitatis Sogn180.

 

 

24.   S ØREN V ALDEMAR 10 V IGGERS (J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)181 blev født 15 feb 1861 i Hallebyore. Sæby sogn, Løve herred,  holbæk amt182, og døde 27 okt 1906 i Sæby sygehus. Sæby Sogn, Løve Herred183.  Han giftede sig med K AREN S OFIE J ØRGENSEN 03 feb 1888 i Sæby Kirke. Sæby Sogn. Løve Herred.  Hun blev født 04 dec 1863 i Lille Fuglede Sogn., og døde 31 jan 1908 i Sæby Sygehus. Sæby Sogn, Løve Herred184.

     

Børn af S ØREN V IGGERS og K AREN J ØRGENSEN :

36.                 i.    B OELSMAND N IELS F REDERIK 11 V IGGERS , f. 29 jul 1888, Ruds Vedby. Ruds Vedby Sogn..

                     ii.    D ØDFØDT V IGGERS , f. 20 sep 1889, Ruds Vedby, Ruds Vedby Sogn185; d. 20 sep 1889, Ruds Vedby, Ruds Vedby Sogn186.

                    iii.    D ØDFØDT V IGGERS , f. 04 dec 1891, Ruds Vedby, Ruds Vedby Sogn187; d. 04 dec 1891, Ruds Vedby, Ruds Vedby Sogn188.

                   iv.    J OHANNE K RISTINE V IGGERS , f. 16 jan 1893, Ruds Vedby. Ruds Vedby Sogn.; d. 12 feb 1912, Holbæk Sygehus, Holbæk Amt.

                    v.    P EDER V IGGO V IGGERS , f. 06 sep 1895, Ruds Vedby Mark. Ruds Vedby Sogn..

37.              vi.    F REDERIKKE V IGGERS , f. 28 mar 1898, Vedby mark. Ruds Vedby Sogn; d. 16 jan 1996.

                  vii.    I NGEBORG M ARIE V IGGERS , f. 27 okt 1899, Ruds Vedby Mark. Ruds Vedby Sogn.; d. 16 aug 1931, Amtssygehuset Holbæk.

                 viii.    A NNA K RISTINE V IGGERS 189 , f. 06 aug 1902, Ruds Vedby. Ruds Vedby Sogn.; d. 22 nov 1942, Amtssygehuset190.

38.               ix.    S ØREN V ALDEMAR V IGGERS , f. 12 feb 1907, Ruds Vedby. Ruds Vedby Sogn.; d. 16 nov 1980.

 

 

25.   F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS (J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)191 blev født 24 sep 1863 i Hallebyore. Sæby Sogn. Løve Herred, og døde 26 dec 1932 i Gentofte. Kbh. Amtssygehus192.  Han giftede sig med K AREN M ARIE K RISTENSEN 23 sep 1894 i Birkerød Sogn, Lynge-Kronborg Herred. Frederiksborg Amt193, datter af N IELS C HRISTENSEN og M ARIE O LSDATTER .  Hun blev født 11 jun 1865 i Birkerød Sogn,, og døde 01 nov 1933 i Strandvej 45. Taarbæk Sogn194.

     

Børn af F REDERIK V IGGERS og K AREN K RISTENSEN :

39.                 i.    N IELS E SKIL 11 W IGGERS , f. 20 nov 1895, Taarbæk. kgs. Lyngby sogn. Sokkelund herred; d. 02 nov 1982, Hos dr. Langberg.regist.sted Taarbæk Sogn.

40.                ii.    MALERMESTER G UNNAR V ILHELM W IGGERS , f. 11 feb 1898, Taarbæk. Kgs. Lyngby Sogn Sokkelund Herred; d. 28 aug 1977, Kbh. amtssygehus gentofte Sogn.

                    iii.    E LEKTRIKER P OUL F REDERIK W IGGERS , f. 03 maj 1900, Taarbæk. Kgs. Lyngby Sogn Sokkelund Herred; d. 10 jun 1936, Kbh. amtssygehus gentofte Sogn195; v. L ILLY J ENSEN .

 

 

26.   W ILHELMINE M ARIE 10 V IGGERS (J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 30 aug 1867 i Hallebyore. Sæby Sogn. Løve Herred196, og døde 05 apr 1906 i Sæby sygehus. Sæby Sogn, Løve Herred197.  Hun giftede sig med H ANS P EDERSEN 28 apr 1889 i Bethlehems kirken. Bakkendrup Sogn. Løve Herred198, søn af H ANS P EDERSEN og E LSE H ANSDATTER .  Han blev født 11 maj 1860 i Bakkendrup Sogn199, og døde 14 nov 1911 i Forsinge, Ubby Sogn200.

     

Børn af W ILHELMINE V IGGERS og H ANS P EDERSEN :

                      i.    A AGE 11 P EDERSEN 201 , f. 04 apr 1890, bakkendrup Sogn. Løve herred; d. 10 apr 1891, bakkendrup Sogn. Løve herred202.

                     ii.    D AGNY P EDERSEN 203 , f. 30 maj 1891, Bakkendrup Sogn. Løve herred204.

                    iii.    A AGE P EDERSEN , f. 08 maj 1893, bakkendrup Sogn. Løve herred.

                   iv.    E LSE K IRSTINE P EDERSEN , f. 29 feb 1896, bakkendrup Sogn. Løve herred.

                    v.    S OFIE P EDERSEN , f. 03 dec 1898, bakkendrup Sogn. Løve herred.

                   vi.    P EDER C HRISTIAN P EDERSEN , f. 15 apr 1901, bakkendrup Sogn. Løve herred205.

                  vii.    E JNAR P EDERSEN , f. 24 sep 1905, bakkendrup Sogn. Løve herred.

 

 

27.   M ETHA D ORTHEA 10 M ARTENS (H ANS C HRISTIAN 9 W IGGERS , J ØRGEN C HRISTIAN 8 , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 05 dec 1863 i Odense206.  Hun giftede sig med J ACOB T HORMANN V ALDEMAR C HRISTIANSEN . 

     

Børn af M ETHA M ARTENS og J ACOB C HRISTIANSEN :

                      i.    B ERTHA M ARIE K IRSTINE 11 C HRISTIANSEN , f. 26 jun 1886.

                     ii.    E LNA A DELGRUNDA C HRISTIANSEN , f. 11 okt 1889.

                    iii.    A AGE N IKOLAJ M ARTENS C HRISTIANSEN , f. 11 apr 1891.

                   iv.    K NUD M ARTENS K RISTIANSEN , f. 14 mar 1895.

                    v.    T HORMANN M ARTENS C HRISTIANSEN , f. 04 mar 1897.

                   vi.    E STER M ARTENS C HRISTIANSEN , f. 28 sep 1902.

 

 

28.   V ANDVÆRKSBESTYRER/MASKINM J ØRGEN M ANDRUP P OULSEN 10 V IGGERS (C ARL L AURITS 9 W IGGERS , J ØRGEN C HRISTIAN 8 , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)207 blev født 16 jun 1869 i Pedersborg Sorø Amt208, og døde 12 apr 1924 i Ringsted Vandværk,209.  Han giftede sig med V ILHELMINE M ARIE H OLMSTRUP 15 jun 1894 i Citadel Sogn. sokkelund herred210.  Hun blev født 30 mar 1877 i Frederiksberg, og døde 19 jun 1961 i kbh.

     

Børn af J ØRGEN V IGGERS og V ILHELMINE H OLMSTRUP :

                      i.    VÆRKFØRER K AI M ANDRUP 11 W IGGERS , f. 09 dec 1894, Frederiksberg Sogn. Sokkelund Herred211; v. M ARTHA P RIESS , 04 mar 1922.

                     ii.    DØDFØDT MANDRUP POULSEN W IGGERS , f. 07 feb 1896, Yrsasvej 20, 1 frederiksberg Sogn212.

                    iii.    G UNNAR M ANDRUP P OULSEN W IGGERS , f. 17 aug 1897, Folkvarsvej 8, 4. Skt Lucas Sogn.

                   iv.    L ILLY S OPHIE A NNA M ARGRETHE P OULSEN W IGGERS , f. 19 maj 1899, Skt. Lucas Sogn. Sokkelund Herred213.

                    v.    J ULIUS S VEND A AGE M ANDRUP P OULSEN W IGGERS , f. 11 mar 1902, Skt. Lucas Sogn. Sokkelund Herred214.

                   vi.    E LSE M ARIE F REDERIKKE W IGGERS , f. 28 sep 1908, Vandværket. Torped Ringsted Landsogn og Herred215.

 

 

29.   T HYRA F REDERIKKE C ECILIE 10 W IGGERS (V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)216 blev født 30 okt 1873 i Asnæs kirke, Asnæs sogn, holbæk Amt216, og døde 20 feb 1947 i Høve by. Asnæs Sogn217.

     

Barn af T HYRA F REDERIKKE C ECILIE W IGGERS :

                      i.    A STRID E LSE 11 O LESEN 218 , f. 23 maj 1899, Holbæk Markjoder nr. 6219; d. 21 jun 1923, Fårevejle by og sogn220; v. L ÆRER J ØRGEN K RISTIAN S TENSGAARD J OHANSEN , 28 aug 1922, Bering Valgmenighedskirke. Kolt Sogn221; f. 23 nov 1894, Odderup. Aadum Sogn. Nørre Horne Herred222.

 

 

30.   D AGMAR 10 V IGGERS (V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)223 blev født 13 jan 1875 i Høve, Asnæs kirke, Asnæs Sogn, holbæk amt224, og døde (ukendt dato).  Hun giftede sig med S PORVOGNSKONDUKTØR J ENS J ENSEN 20 okt 1901 i Sundby Kirke, Sundby Sogn, Sokkelund Herred225, søn af H ANS J ENSEN og N ICOLINE P ETERSEN .  Han blev født 06 aug 1877, og døde 26 okt 1940226.

     

Børn af D AGMAR V IGGERS og J ENS J ENSEN :

41.                 i.    A AGE C HRISTIAN W IGGERS 11 J ENSEN , f. 04 dec 1901, Sundby Sogn,.

42.                ii.    P ROVST I B ROVST J ENS V IGGERS J ENSEN , f. 23 maj 1903, Nazaret Sogn. København amt.

                    iii.    E JNER V IGGERS J ENSEN , f. 06 mar 1905, Nazaret Sogn. København amt227; v. I NGER .

                   iv.    G ERDA N IKOLINE V IGGERS J ENSEN , f. 20 sep 1906, Ryesgade, Nazaret Sogn, København Amt228; v. P OSTMESTER .

43.               v.    E STER V IGGERS J ENSEN , f. 28 feb 1908, Nazaret Sogn. København amt; d. 26 feb 1976.

                   vi.    B ØRGE V IGGERS J ENSEN , f. 20 jun 1911, Frisenborg Alle 20 st. Sions Sogn.

                  vii.    H ANS V ILHELM V IGGERS J ENSEN , f. 02 sep 1912, Kildevældsgade 85. Sion Sogn; v. E LLEN .

                 viii.    I NGER W IGGERS J ENSEN , f. 12 jun 1916, Kildevældsgade,  Sions Sogn; v. S KRÆDDER .

 

 

31.   MALERM. OG TLF CENTRAL N IELS 10 V IGGERS (V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)229 blev født 13 jul 1878 i Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt229, og døde 22 jun 1957 i Sdr. Bjert.  Han giftede sig med I DA C HRISTINE S CHMIDT 230 23 jun 1903 i Sdr. Bjert kirke, Sdr. Bjert Sogn231, datter af A NDREAS S CHMIDT og A NNA G AMMELGÅRD .  Hun blev født 08 apr 1881 i Halk Sogn, Haderslev Herred232, og døde 18 jan 1970.

     

Børn af N IELS V IGGERS og I DA S CHMIDT :

                      i.    A NDREA S CHMIDT 11 W IGGERS 233 , f. 13 maj 1904, Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.234; d. dec 1986.

                     ii.    A NNA S CHMIDT W IGGERS 235 , f. 16 jul 1905, Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.236; d. 04 aug 1967, Gentofte.

                    iii.    W ILHELM S CHMIDT W IGGERS 237 , f. 26 jul 1906, Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.237; d. 15 apr 1908, Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.238.

44.              iv.    R ICARD S CHMIDT W IGGERS , f. 17 feb 1908, Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.; d. 31 mar 1964.

45.               v.    S ARA S CHMIDT W IGGERS , f. 31 aug 1909, Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.; d. 2003.

                   vi.    J OHANNES S CHMIDT W IGGERS 239 , f. 23 jun 1920, Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.240; d. 23 jan 1997; v. ? , 10 jul 1950, kbh.

 

 

32.   E STER M AGDALENE 10 V IGGERS (V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)241 blev født 24 apr 1880 i Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt242, og døde (ukendt dato).  Hun giftede sig med J OHANNES J EPPESEN 07 sep 1907 i Selde Kirke, Selde Sogn, Nørre Salling, Viborg Amt243, søn af P OUL J EPPESEN og G JERTRUD T INGHOLM .  Han blev født 07 sep 1882 i Selde Sogn, Nørre Salling, Viborg amt244.

     

Barn af E STER V IGGERS og J OHANNES J EPPESEN :

46.                 i.    P OUL V ILHELM W IGGERS 11 J EPPESEN , f. 02 jan 1921, Give skole, Give By og Sogn Nørvang Herred.

 

 

33.   M ARGRETHE 10 W IGGERS (V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)245 blev født 17 apr 1894 i Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt245, og døde 17 feb 1940 i Høve, Asnæs kirke, Asnæs Sogn, holbæk amt.  Hun giftede sig med V OGNMAND H ANS H ENRIK J ENSEN 14 sep 1926.  Han blev født 25 nov 1892 i Veddinge bakker, og døde 01 maj 1972 i holbæk sygehus.

     

Børn af M ARGRETHE W IGGERS og H ANS J ENSEN :

47.                 i.    M ALERMESTER H ANS W IGGERS 11 J ENSEN , f. 31 aug 1932, Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt; d. 17 mar 2006,.  Høve By, Asnæs sogn.

48.                ii.    I NGE A GNES W IGGERS , .

 

 

34.   TYPOGRAF J ULIUS M ATHIAS C HRISTIAN 10 K REBS (L AURINE C HRISTIANE 9 N IEMANN , B IRGITTE M ARGRETHE 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 24 maj 1855 i Trinitatis Sogn, sokkelund Herred. Kbh amt246.  Han giftede sig med M ARIE L ARSEN 11 nov 1884 i Nykøbing Sj.  Sogn, Holbæk Amt247.  Hun blev født 02 sep 1855 i Høve By. Asnæs Sogn248.

     

Barn af J ULIUS K REBS og M ARIE L ARSEN :

                      i.    V ILHELM E MIL J ULIUS 11 K REBS , f. 25 feb 1886, Nykøbing  Sj. Sogn, Holbæk Amt249.

 

Generation nr. 8

 

35.   K ARETMAGER SVEND J OHAN W IGGERS 11 J ØRGENSEN (A NE M ARGRETHE K ATHRINE 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)250 blev født 01 jun 1893 i Kallerup, Raklev Sogn. Ars Herred251.  Han giftede sig med K ARLA H ANSEN 17 maj 1919 i Raklev Kirke. Raklev Sogn.252, datter af L ARS H ANSEN og N IELSINE N IELSEN .  Hun blev født 07 mar 1896 i Kalundborg.

     

Barn af J OHAN J ØRGENSEN og K ARLA H ANSEN :

                      i.    H AKON V IGGERS 12 J ØRGENSEN , f. 04 apr 1921, Lundevej 79, Kalundborg Vor frue253.

 

 

36.   B OELSMAND N IELS F REDERIK 11 V IGGERS (S ØREN V ALDEMAR 10 , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 29 jul 1888 i Ruds Vedby. Ruds Vedby Sogn.254.  Han giftede sig med H ELGA J OHANNE N IELSEN 30 maj 1919 i Ruds Vedby Kirke. Ruds Vedby Sogn.255.  Hun blev født 08 jan 1896 i Ruds Vedby Sogn256.

     

Børn af N IELS V IGGERS og H ELGA N IELSEN :

                      i.    P OUL V ILHELM 12 V IGGERS 257 , f. 06 aug 1921, Ruds Vedby258.

                     ii.    K AREN S OFIE V IGGERS , f. 20 jan 1928, Ruds Vedby. Ruds Vedby Sogn.259.

 

 

37.   F REDERIKKE 11 V IGGERS (S ØREN V ALDEMAR 10 , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)260 blev født 28 mar 1898 i Vedby mark. Ruds Vedby Sogn261, og døde 16 jan 1996.  Hun giftede sig med M ARTIN J ØRGENSEN 16 dec 1920.  Han blev født 08 maj 1897 i AAbenraa, og døde (ukendt dato).

     

Børn af F REDERIKKE V IGGERS og M ARTIN J ØRGENSEN :

                      i.    V IBEKE 12 J ØRGENSEN , f. 02 okt 1920262; d. 28 jul 1974.

                     ii.    S OLVEJG J ØRGENSEN , .

 

 

38.   S ØREN V ALDEMAR 11 V IGGERS (S ØREN V ALDEMAR 10 , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 12 feb 1907 i Ruds Vedby. Ruds Vedby Sogn., og døde 16 nov 1980.  Han giftede sig med J OHANNE K RISTINE K RISTIANSEN 27 jun 1936 i Ruds Vedby Kirke. Ruds Vedby Sogn., datter af L ARS K RISTIANSEN og A NNA L ARSEN .  Hun blev født 17 feb 1907 i Ougtved. Sæby Sogn..

     

Barn af S ØREN V IGGERS og J OHANNE K RISTIANSEN :

                      i.    E RIK F REDE 12 V IGGERS ,.

 

 

39.   N IELS E SKIL 11 W IGGERS (F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)263 blev født 20 nov 1895 i Taarbæk. kgs. Lyngby sogn. Sokkelund herred264, og døde 02 nov 1982 i Hos dr. Langberg.regist.sted Taarbæk Sogn265.  Han giftede sig med E DLE S OFIE N IELSEN 18 maj 1923 i Sion Kirke. Sion Sogn266, datter af N IELS N IELSEN og H ANSINE K RISTENSEN .  Hun blev født 01 apr 1903 i Hartmanns alle 13,1 Valby, og døde (ukendt dato) i Taarbæk.

     

Børn af N IELS W IGGERS og E DLE N IELSEN :

49.                 i.    G ERTRUD E MILIE 12 W IGGERS , f. 01 feb 1924, Taarbæk Søvej 11, Taarbæk Sogn.

50.                ii.    E STER C HRISTINCE W IGGERS , f. 06 jan 1927, Tårbæk.Søvej 11. Tårbæk Sogn; d. Detroit USA.

51.               iii.    K IRSTEN M ARIE W IGGERS , f. 06 jan 1927, Taarbæk Søvej 11. Tårbæk Sogn.; d. Fyn.

 

 

40.   MALERMESTER G UNNAR V ILHELM 11 W IGGERS (F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 11 feb 1898 i Taarbæk. Kgs. Lyngby Sogn Sokkelund Herred, og døde 28 aug 1977 i Kbh. amtssygehus gentofte Sogn267.  Han giftede sig med I NGRID J OHANNE N IELSEN 18 feb 1927 i Sion Sogn.268, datter af N IELS N IELSEN og H ANSINE K RISTENSEN .  Hun blev født 03 dec 1905 i Valby Sogn, og døde 1996 i Taarbæk.

     

Børn af G UNNAR W IGGERS og I NGRID N IELSEN :

52.                 i.    M OGENS V ILHELM 12 W IGGERS , f. 04 dec 1928, Taarbæk . Taarbæk Sogn; d. 2004, Boltinggaard Skov ringe Fyn.

                     ii.    H ANNE M ARIE W IGGERS , f. 26 jan 1935, Taarbæk Sogn269; v. B JARNE K RISTENSEN ; f. 1928, Tårnby, Amager; d. 2003, Fårevejle Sogn. Odsherred.

 

 

41.   A AGE C HRISTIAN W IGGERS 11 J ENSEN (D AGMAR 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 04 dec 1901 i Sundby Sogn,270.  Han giftede sig med E DITH . 

     

Barn af A AGE J ENSEN og E DITH :

53.                 i.    B ØRGE 12 W IGGERS .

 

 

42.   P ROVST I B ROVST J ENS V IGGERS 11 J ENSEN (D AGMAR 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 23 maj 1903 i Nazaret Sogn. København amt271.  Han giftede sig med M AGDA . 

     

Børn af J ENS J ENSEN og M AGDA :

                      i.    J ØRGEN 12 W IGGERS ,.

                     ii.    O LE W IGGERS .

                    iii.    D AN W IGGERS .

54.              iv.    I NGE W IGGERS .

                    v.    R UTH W IGGERS .

                   vi.    B ODIL W IGGERS .

 

 

43.   E STER V IGGERS 11 J ENSEN (D AGMAR 10 V IGGERS, V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR, J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS, B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 28 feb 1908 i Nazaret Sogn. København amt272, og døde 26 feb 1976.  Hun giftede sig med A LFRED L OUIS G RENAAE 28 feb 1932.  Han blev født 04 okt 1907, og døde 30 sep 1989.

     

Barn af E STER J ENSEN og A LFRED G RENAAE :

55.                 i.    K IRSTEN 12 G RENAA .

 

 

44.   R ICARD S CHMIDT 11 W IGGERS (N IELS 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 17 feb 1908 i Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.273, og døde 31 mar 1964.  Han giftede sig med G ERTRUD R IISGARD .  Hun døde 02 maj 1936.

     

Barn af R ICARD W IGGERS og G ERTRUD R IISGARD :

56.                 i.    G ERTRUD 12 R IISGARD , .

 

 

45.   S ARA S CHMIDT 11 W IGGERS (N IELS 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 31 aug 1909 i Sdr. Bjerg by, Sdr. Bjerg Sogn.274, og døde 2003. 

     

Barn af S ARA W IGGERS og ukendt :

                      i.    N IELS K URT 12 W IGGERS , .

 

 

46.   P OUL V ILHELM W IGGERS 11 J EPPESEN (E STER M AGDALENE 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 02 jan 1921 i Give skole, Give By og Sogn Nørvang Herred275.  Han giftede sig med I NGER K ONE T IL P OUL W ILHELM W IGGERS .  Hun døde 2004.

     

Børn af P OUL J EPPESEN og I NGER W IGGERS :

                      i.    L ARS 12 W IGGERS .

                     ii.    S VEN W IGGERS .

 

 

47.   M ALERMESTER H ANS W IGGERS 11 J ENSEN (M ARGRETHE 10 W IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)276 blev født 31 aug 1932 i Høve, Asnæs Sogn, Holbæk Amt276, og døde 17 mar 2006.  Høve By, Asnæs sogn.
  Han giftede sig med I
NGER A GNETE P ETERSEN    datter af H ERMANN P ETERSEN og M ARTHA J ØRGENSEN . .

     

Barn af H ANS J ENSEN og I NGER P ETERSEN :

57.                 i.    L ONE V IGGERS 12 J ENSEN ,.

 

 

48.   I NGE A GNES 11 W IGGERS (M ARGRETHE 10 , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)276
Hun giftede sig med N
IELS N ØRRELUND L AURSEN apr 1950 i Asnæs kirke.  Han blev født 25 feb 1920 i Ørting, Østjylland, og døde 30 aug 1973 i Støvring Sogn.

     

Børn af I NGE W IGGERS og N IELS L AURSEN :

58.                 i.    G UDRUN N ØRRELUND 12 L AURSEN ,.

59.                ii.    A NDERS N ØRRELUND L AURSEN ,.

60.               iii.    K RISTIAN N ØRRELUND L AURSEN ,.

 

Generation nr. 9

 

49.   G ERTRUD E MILIE 12 W IGGERS (N IELS E SKIL 11 , F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 01 feb 1924 i Taarbæk Søvej 11, Taarbæk Sogn278.  Hun giftede sig med P ALLE A AGE L ØVDAL 10 jan 1948 i Taarbæk Kirke. Taarbæk Sogn278, søn af A XEL L ØVDAL og M ARIE D IGMANN .  Han blev født 16 jan 1921 i Taarbæk . Taarbæk Sogn.

     

Barn af G ERTRUD W IGGERS og P ALLE L ØVDAL :

61.                 i.    C HRISTIAN 13 L ØVDAHL , f. Taarbæk.

 

 

50.   E STER C HRISTINCE 12 W IGGERS (N IELS E SKIL 11 , F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 06 jan 1927 i Tårbæk.Søvej 11. Tårbæk Sogn278, og døde i Detroit USA.  Hun giftede sig med J ØRGEN M ANDRUP P OULSEN . 

     

Børn af E STER W IGGERS og J ØRGEN P OULSEN :

                      i.    N ILS 13 P OULSEN .

                     ii.    ? P OULSEN .

 

 

51.   K IRSTEN M ARIE 12 W IGGERS (N IELS E SKIL 11 , F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)
 Hun giftede sig med H
ELGE M ØH L ARSEN  , søn af J ENS L ARSEN og K AREN B RODERSEN .  Han blev født 05 maj 1922 i Trinitatis Sogn. Fredericia.

     

Børn af K IRSTEN W IGGERS og H ELGE L ARSEN :

                      i.    L ISBETH 13 M ØHL- L ARSEN , f. Strib fyn; v. F INN B ÜLOV .

                     ii.    K ARIN M ØHL- L ARSEN , f. Strib fyn; v. C ARSTEN H ALLE .

 

 

52.   M OGENS V ILHELM 12 W IGGERS (G UNNAR V ILHELM 11 , F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født 04 dec 1928 i Taarbæk . Taarbæk Sogn280, og døde 2004 i Boltinggaard Skov ringe Fyn.  Han giftede sig med B ODIL J ENSEN . 

     

Barn af M OGENS W IGGERS og B ODIL J ENSEN :

62.                 i.    A GNETE 13 W IGGERS , , Boltinggaard Skov ringe Fyn.

 

 

53.   B ØRGE 12 W IGGERS (A AGE C HRISTIAN W IGGERS 11 J ENSEN , D AGMAR 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)   Han giftede sig med E RNA . 

     

Børn af B ØRGE W IGGERS og E RNA :

                      i.    J O A NN 13 W IGGERS .

                     ii.    A NN W IGGERS .

 

 

54.   I NGE 12 W IGGERS (J ENS V IGGERS 11 J ENSEN , D AGMAR 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)

     

Barn af I NGE W IGGERS :

                      i.    D IATIST L ONE 13 W IGGERS .

 

 

55.   K IRSTEN 12 G RENAA (E STER V IGGERS 11 J ENSEN , D AGMAR 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)   Hun giftede sig med B ENT N IELSEN .  Han blev
.

     

Børn af K IRSTEN G RENAA og B ENT N IELSEN :

                      i.    T INE 13 N IELSEN .

                     ii.    J ANNE N IELSEN .

 

 

56.   G ERTRUD 12 R IISGARD (R ICARD S CHMIDT 11 W IGGERS , N IELS 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) 
Hun giftede sig med (1) L
EIF R OSENVOLD .  Han blev født 1929, og døde 1999.  Hun giftede sig med (2) J ENS L ENNART P EDERSEN 1956.  Han blev født 1930, og døde 1985.

     

Børn af G ERTRUD R IISGARD og J ENS P EDERSEN :

                      i.    G ERT W IGGERS 13 P EDERSEN , .

63.                ii.    J AN W IGGERS P EDERSEN , .

64.               iii.    B ENT W IGGERS P EDERSEN ,.

65.              iv.    L ISBETH S OON P EDERSEN , .

 

 

57.   L ONE V IGGERS 12 J ENSEN (H ANS W IGGERS 11 , M ARGRETHE 10 W IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) .
Hun giftede sig med J
ENS H OLM H ANSEN .
     

Barn af L ONE J ENSEN og J ENS H ANSEN :

                      i.    J OHNNY V IGGERS 13 H ANSEN ,.

 

 

58.   G UDRUN N ØRRELUND 12 L AURSEN (I NGE A GNES 11 W IGGERS , M ARGRETHE 10 , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) l.
Hun giftede sig med K
AJ L ØNBORG J ENSEN . 
     

Børn af G UDRUN L AURSEN og K AJ J ENSEN :

                      i.    M ETTE L ØNBERG 13 J ENSEN ,.

                     ii.    S TINE L ØNBERG J ENSEN ..

 

 

59.   A NDERS N ØRRELUND 12 L AURSEN (I NGE A GNES 11 W IGGERS , M ARGRETHE 10 , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) 
Han giftede sig med K
ARIN H ALVORSEN  

     

Børn af A NDERS L AURSEN og K ARIN H ALVORSEN :

                      i.    T ANJA 13 L AURSEN ,, julsminde.

                     ii.    R UNE L AURSEN , f. , julsminde.

                    iii.    T OKE L AURSEN , f. , julsminde.

                   iv.    R OSE L AURSEN , f. , Frederiksværk.

 

 

60.   K RISTIAN N ØRRELUND 12 L AURSEN (I NGE A GNES 11 W IGGERS , M ARGRETHE 10 , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX
 Han giftede sig med S
USAN D YREMOSE .

     

Børn af K RISTIAN L AURSEN og S USAN D YREMOSE :

                      i.    N IELS N ØRRELUND 13 L AURSEN ,  Odense.

                     ii.    H ANS P EDER N ØRRELUND L AURSEN ,, Odense.

                    iii.    J ENS N ØRRELUND L AURSEN , , Odense.

 

 

Generation nr. 10

 

61.   C HRISTIAN 13 L ØVDAHL (G ERTRUD E MILIE 12 W IGGERS , N IELS E SKIL 11 , F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) blev født i Taarbæk.  Han giftede sig med P IA . 

     

Børn af C HRISTIAN L ØVDAHL og P IA :

                      i.    C HRISTINA 14 L ØVDAHL .

                     ii.    A LEXANDRE L ØVDAHL .

                    iii.    V ICTORIA L ØVDAHL .

 

 

62.   A GNETE 13 W IGGERS (M OGENS V ILHELM 12 , G UNNAR V ILHELM 11 , F REDERIK W ILHELM 10 V IGGERS , J OHAN P ETER 9 , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) 
Hun giftede sig med J
ENS Ø DUM N IELSEN . 

     

Barn af A GNETE W IGGERS og J ENS N IELSEN :

                      i.    T HOMAS Ø DUM 14 W IGGERS  

 

63.   J AN W IGGERS 13 P EDERSEN (G ERTRUD 12 R IISGARD , R ICARD S CHMIDT 11 W IGGERS , N IELS 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) 
Han giftede sig med L
ISBETH M ISSER J ENSEN . 

     

Børn af J AN P EDERSEN og L ISBETH J ENSEN :

66.                 i.    S INE M ISSER W IGGERS 14 P EDERSEN ,
ii.    M ETTE M ISSER W IGGERS P EDERSEN ,.

                    iii.    A NDREAS W IGGERS P EDERSEN , .

 

 

64.   B ENT W IGGERS 13 P EDERSEN (G ERTRUD 12 R IISGARD , R ICARD S CHMIDT 11 W IGGERS , N IELS 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) 
Han giftede sig med C
ARINA R ASMUSSEN . 

     

Barn af B ENT P EDERSEN og C ARINA R ASMUSSEN :

                      i.    C AROLINA J ENSINE W IGGERS 14 R ASMUSSEN

 

 

65.   L ISBETH S OON 13 P EDERSEN (G ERTRUD 12 R IISGARD , R ICARD S CHMIDT 11 W IGGERS , N IELS 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX) 
Hun giftede sig med B
ENT C HRISTENSEN . 

     

Børn af L ISBETH P EDERSEN og B ENT C HRISTENSEN :

                      i.    N IKOLINE W IGGERS 14 C HRISTENSEN .

                     ii.    G RY W IGGERS C HRISTENSEN .

 

 

Generation nr. 11

 

66.   S INE M ISSER W IGGERS 14 P EDERSEN (J AN W IGGERS 13 , G ERTRUD 12 R IISGARD , R ICARD S CHMIDT 11 W IGGERS , N IELS 10 V IGGERS , V ILHELM W IGGERS M IN 9 O LDEFAR , J ØRGEN C HRISTIAN 8 W IGGERS , B ERTHEL M ATHIAS 7 , J ØRGEN 6 , M ATHIAS J ØRGENSEN 5 , J ØRGEN J ØRGENSEN 4 , J ØRGEN H ERMANSEN 3 , H ERMAN 2 , F AR T IL H ERMAN W IGGERS 1 XX)    Hun giftede sig med C HRISTIAN R ATZER . 

     

Barn af S INE P EDERSEN og C HRISTIAN R ATZER :

                      i.    H ENRIK R ATZER W IGGERS 15 P EDERSEN